Όροι Εγγύησης Computron

 Η Computron παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα εμπορεύματά της, με τους εξής όρους:

Παρέχονται Δύο Τύποι Εγγύησης

 • Εγγύηση  που διέπεται από το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα (και Ευρωπαική νομοθεσία)
 • Εμπορική Εγγύηση (που δεν απαιτείται από το νόμο αλλλα προσφέρεται επιπρόσθετα από την Computron)

Εγγύηση  που διέπεται από το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα

 • Αφορά ΜΟΝΟ καινούρια μηχανήματα / συσκευές
 • Καλύπτει ΜΟΝΟ  βλάβες που ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ κατα την παράδοση της συσκευής. Δεν καλύπτει βλάβες που προέκυψαν κατά τη χρήση.
 • Εφαρμόζεται η νομοθεσία που κατά καιρούς είναι σε ισχύ.

 Αντίγραφο του Αστικού Κώδικα μπορείτε να βρείτε εδώ 

 

Εμπορική Εγγύηση (Που δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο, αλλά προσφέρεται από την Computron)

 • Η εγγύηση αυτή καλύπτει περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση που προβλέπει ο νόμος.
 • Αφορά ΚΑΙ μεταχειρισμένες συσκευές (π.χ. Μεταχειρισμένα Laptop, Tablet, Κινητά Τηλέφωνα, κτλ), και όχι μόνο καινούριες
 • Ισχύει ΚΑΙ για βλάβες που δεν προυπήρχαν, αλλά προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 • Για την Εμπορική Εγγύηση, ισχύουν οι εξής όροι

1) Διάρκεια Εγγύησης:

 • Για όλα τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών),  παρέχεται πλήρης εγγύηση 12 μηνών (εργασία και εξαρτήματα) , με την επιφύλαξη του σημείου (7) παρακάτω. Αν για κάποιο εμπόρευμα ισχύει εγγύηση λιγότερο από 12 μήνες, αυτό αναφέρεται ρητά στη σελίδα του συγκεκριμένου προιόντος.
 • Η διάρκεια της εγγύησης  ξεκινάει από τη μέρα της  αγοράς της συσκευής, και όχι από τη μέρα τυχόν αντικατάστασή της.. Αν για παράδειγμα μετά από εννιά (9) μήνες αντικατασταθεί η συσκευή, η εναπομένουσα διάρκεια εγγύησης είναι το υπόλοιπο, δηλαδή (3) μήνες.

2) Χρόνος Επισκευής / αντικατάστασης

 • Γίνεται προσπάθεια να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το μηχάνημα σε 24 ώρες από την παραλαβή του. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό είναι εφικτό, όταν υπάρχουν τα απαραίτητα εξαρτήματα.
 • Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι  το μηχάνημα είναι απαραίτητο εργαλείο για τον πελάτη μας


3) Τόπος επισκευής / Κόστος Μεταφοράς

 • Η επισκευή του μηχανήματος γίνεται στην εδρα της Computron. Τό κόστος μεταφοράς, πρός και πρός την έδρα μας, βαρύνουν τον αγοραστή.
 • Μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Computron μπορεί να στείλει τη συσκευή με χρέωση μεταφορικών στην Computron. Αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ με Courier που συνεργάζονται με την Computron. Το κόστος των μεταφορικών που πληρώσει η Computron, θα χρεωθεί στον πελάτη.

4) Δικαίωμα Αντικατάστασης / Υπαναχώρησης

 • Σε περίπτωση που η Computron για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να επισκευάσει το μηχάνημα, έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με μηχάνημα που έχει ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά με το αρχικό μηχάνημα. Το μηχάνημα που δίνεται για αντικατάσταση δεν είναι απαραίτητα του ίδιου κατασκευαστή. 
 • Είναι πιθανόν κάποιο εξάρτημα προσωρινά να μη είναι διαθέσιμο όταν υπάρξει βλάβη. Εφόσον η καθυστέρηση στην επισκευή ή αντικατάσταση υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες, η Computron  επεκτείνει το χρόνο της εγγύησης, που να καλύπτει το χρόνο καθυστέρησης στην αντικατάσταση.
 • Αν και η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή,  ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, και να πάρει τα χρήματα του πίσω, αφού αφαιρεθεί μέρος που αντιστοιχεί στη χρήση, υπολογίζοντας τη διάρκεια ζωής στα 2 χρόνια. Για τις μπαταρίες μολύβδου, η διάρκεια ζωής είναι 1 έτος.  
 • Η υπαναχώρηση, γίνεται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται εδώ.


5) Ισχύς Εγγύησης
 

 • Η εγγύηση διακόπτεται (παύει να ισχύει) αν παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας που τοποθετείται στη συσκευή (συνήθως σε σημείο που αποτρέπει το άνοιγμα του μηχανήματος).
 • Η εγγύηση παύει να ισχύει για κινητά, στα οποία έγινε απο τον αγοραστή "Factory Rest", "ROM Flashing", "Rooting", ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο λειτουργικό σύστημα (O/S) του κινητού. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα να καταστεί  το κινητό εντελώς άχρηστο (π.χ. να μή βλέπει την κάρτα SIM).
 • Η εγγύηση δεν ισχύει, αν δεν προσκομιστεί μαζύ με το μηχάνημα, το κείμενο της εγγύησης, σφραγισμένο καί με την ημερομηνία της αγοράς. Επίσης, προσκομίζεται η απόδειξη λιανικής ή αντίγραφο τιμολογίου, ανάλογα με το τι εκδόθηκε.


6) Backup

 • Ο πελάτης φροντίζει να έχει backup των δεδομένων που βρίσκονται στσυσκευή του. Η Computrοn έχει το δικαίωμα να σβήσει οτιδήποτε είναι αποθηκευμένο, και να εγκαταστήσει άλλο λογισμικό, χωρίς να ρωτήσει τον πελάτη. Η Computron δεν ευθύνεται για την απώλια δεδομένων που μπορεί να προκύψει από τη διαδικασία αυτή


7) Από την εγγύηση δεν καλύπτονται τα εξής:

 • Μεταχειρισμένες μπαταρίες που συμπεριλαμβάνονται με τον laptop ή άλλο μηχάνημα. Οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμο είδος. Τα μεταχειρισμένα μηχανήματά μας αποστέλλονται με μεταχειρισμένη μπαταρία που λειτουργεί, αλλά η διάρκειά της θα είναι λιγότερη από μια καινούρια μπαταρία. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει καινούρια μπαταρία, με πρόσθετη χρέωση. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει εγγύηση στη μπαταρία ενός έτους.  
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από ευθύνη του αγοραστή. (Π.χ. πτώση, χτύπημα, φωτιά, νερό, ακατάλληλη  χρήση ή αποθήκευση κτλ)
 • Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Αν κατά την παράδοση δέματος από μεταφορική, και σε περίπτωση ορατής εξωτερικά ζημιάς, συνιστούμε στους πελάτες να μη παραλάβουν το δέμα, και να μας ενημερώσουν.
 • Σπάσιμο πλαστικών, μεντεσέδων, πλακετών, κτλ άσχετα με το λόγο που το προκάλεσε.
 • Δε θεωρείται βλάβη και δεν καλύπτεται από την εγγύηση η σταδιακή μείωση της διάρκειας λειτουργίας των μπαταριών μια και αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις μπαταρίες, και ιδιαίτερα για τις μπαταρίες μολύβδου. Η μπαταρία είναι "αναλώσιμο" είδος. Είναι βλάβη, και καλύπτεται από την εγγύηση αν υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρονικό μέρος της μπαταρίας,  ή βλάβη ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της μπαταρίας (π.χ. λειωμένο,  βραχυκυκλωμένο κτλ).  
 • Ειδικά για φορτιστές,  μπαταρίες ποδηλάτων, και άλλες συσκευές παροχής ενέργειας, δεν ισχύει εγγύηση, αν η βλάβη προέρχεται από βραχυκύκλωμα εκτός  της συσκευής. Για υποβολή της συσκευής σε εξωτερικό βραχυκύκλωμα ευθύνεται ο χρήστης. 

8) Περιοριστικοί Όροι:
Η Computron δεν αναλαμβάνει  καμία άλλη ευθύνη, πέρα από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η Compurton δεν φέρει καμία ευθύνη, και δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία υποχρέωση να επισκευάσει οτιδήποτε έχει σχέση με:

 • Εγκαταστάσεις / απορυθμίσεις προγραμμάτων
 • Απώλεια δεδομένων που είχαν αποθηκευτεί στους υπολογιστές,
 • Διασύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους, ή με άλλα δίκτυα (π.χ. διαδίκτυο).
 • Ζημίες που προκλήθηκαν από τη βλάβη του μηχανήματος, ακόμα και διαφυγόντων κερδών.

10) Ασυμβατότητες

 • Η Computron δεν ευθύνεται για τυχόν ασυμβατότητα εξαρτήματος που πουλάει, με μηχάνημα του πελάτη.
 • Ο πελάτης, βέβαια, έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης.
 • Για την ελαχιστοποίηση λάθους σε παραγγελίες εξαρτήματος, προτείνεται η αποστολή στην Computron φωτογραφία του εξαρτήματος, όπου φαίνονται τα χαρακτηριστικά του.

12) Μηχάνημα Χωρίς Βλάβη

 • Σε περίπτωση που προσκομιστεί μηχάνημα το οποίο διαπιστωθεί ότι δεν  έχει τεχνικό πρόβλημα (π.χ. ο υπολογιστής δουλεύει κανονικά , αλλά υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις του software), χρεώνεται στον πελάτη το αντίτιμο μιας ώρας εργασίας,
 •  Για εξαρτήματα χωρίς βλάβη, η ελάχιση χρέωση είναι 2 ευρώ (Π.χ μπαταρίες που είχαν μείωση της διάρκειας, αλλά όχι βλάβη).

13) Διαδικασία

 • Πρίν αποστείλετε  κάποιο μηχάνημα στην Computron, μπορείτε είτε να τηλεφωνήσετε, είτε να επκοινωνήσετε με email, για να εκχωρήσουμε κωδικό RMA, και να σας δοθούν οδηγίες για την αποστολή. Προιόντα που θα αποστείλετε στην Computron χωρίς την εκχώρηση κωδικού RMA, δε θα γίνουν αποδεκτά από την Computron.
 • Μαζύ με το προιόν, είναι απαραίτητο να αποσταλεί η Απόδειξη Λιανικής που σχετίζεται με το προιόν (ή αντιγραφο του τιμολογίου, αν εκδόθηκε τιμολόγιο)
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να σας επιστρέψουμε χρήματα, ισχύουν  οι διαδικασίες που περιγράφονται έδώ.

12) Δικαίωμα Τροποποίησης Όρων Εγγύησης

 • Η Computron διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης, χωρίς προειδοποίηση. Οι όροι που θα ισχύουν είναι αυτοί που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας την ημέρα της βλάβης. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ισχύσουν οι όροι που ίσχυαν όταν αγοράστηκε το εμπόρευμα. Σ' αυτη την περίπτωση, θα πρέπει να εκτυπώσει από την ιστοσελίδα τους όρους κατα την ημερομηνία της αγοράς, και να τους προσκομίσει στην Computron μαζύ με το προιόν που χρειάζεται επισκευή