Πληροφορίες για Komputron Μονοπρόσωπή I.K.E.

Επωνυμία: KOMPUTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154787732000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 154787732000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 22296
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801344160
Εδρα / Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΓΑ 52057 ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τηλέφωνο: 24670-89182
Λήξη Διάρκειας Ν.Π.: 11/05/2070
Κεφαλαιακές Εισφορές σε Μετρητά: €20.000,00
Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: €0,00
Εγγυητικές Εισφορές: €0,00

Στοιχεία Μετόχου:

Μέτοχος ΖΗΣΟΣ ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ του ΑΝΔ και της ΖΩΗ, το γένος ΚΑΤΣΙΑΠΗ, κάτοικος ΓΕΡΜΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,  ΤΚ 52053, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ670486, Α.Φ.Μ. 026818360, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) zisos@computron.gr, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για
κεφαλαιακή εισφορά αξίας 20.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 20.000 X (100%) μερίδια

Στοιχεία Διαχειριστή:

Για αόριστη διάρκεια, η ΧΑΡΙΚ ΔΑΚΑΡΑ ΚΑΤΣΙΑΠΗ του ΚΩΝ και της ΕΛΕΝΗ, το γένος ΖΥΓΟΥΡΑ, κάτοικος
ΓΕΡΜΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Τ.Κ. 52053, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ311471 Α.Τ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, κάτοχος Α.Φ.Μ.
040801878, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ