Οδηγιες για Battery Part Number

<p><span style="font-size: small;">Τα Volt και ο&nbsp;"Κωδικός Προιόντος"&nbsp; (Part Number), αναγράφεται πάνω στην παλιά σας μπαταρία. <br><br>Επομένως, θα χρειαστεί να βγάλετε τη μπαταρία από το laptop σας, και να ψάξετε για τα Volt και&nbsp;τον κωδικό πάνω στην παλια σας μπαταρία.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ο κωδικος προιόντος μπορεί να έχει μία ή περισσότερες μορφές. <br>Παρακάτω παραθέτουμε οδηγίες (κατα κατασκευαστή) για το πως θα εντοπίσετε τον κωδικό,&nbsp; καθώς και παραδείγματα κωδικών.<br><br>Αν τελικά δεν μπορέσετε να εντοπίσετε τον κωδικό (Part Number), ή δεν ειστε σίγουροι, παρακαλλούμε τηλεφωνείστε μας για να σας βοηθήσουμε.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>Acer</strong></span><br>Συχνά (αλλά όχι πάντα), υπάρχει η λέξη "Model" πρίν από τον κωδικό.&nbsp;<br><span style="text-decoration: underline;"><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part Numbers)<br></strong></span>Z01, SY6<br>MS2219, MS2220<br>Q20168, AS-2007A<br>AS07A31, UM08A41, UM08A51<br>CGR-B/6H5<br>LC.BTP00.017, LC.BTP00.018<br>LIP6220QUPC, LIP6220QUPC<br>BATEFL50L6C4<br>BATEFL50L6C40<br>3UR18650F-3-QC-ZR1, 3UR18650Y-2-QC261</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="font-size: large;">Apple<br></span></strong>Συχνά υπάρχει η φράση "Model Number" πριν τον κωδικό<strong><br><span style="text-decoration: underline;"><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part Numbers)</strong></span></strong></span></span><br>A1012, A1189,&nbsp;8403, M6091, MA566, M8244G/A, M8244G/B, M8244GA, MA458*/A, 616-0132, 616-0133&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>Asus</strong></span><br>Συχνά (αλλά όχι πάντα), υπάρχει η λέξη "Model"&nbsp; ή η λέξη "Replace" πρίν από τον κωδικό.&nbsp;<br><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Παραδείγματα Κωδικών (Part Numbers)</span><br></strong></span>A32-F2, A32-F3<span style="text-decoration: underline;"><br></span>A32-Z94, A32-Z96<br>SQU-503, SQU-528<br>CBPIL44, EEEPC46<br>916C-4230F, 916C4230F<br>BATEL80L6<br>90-NI11B1000, 90-NIA1B1000<br>90NITLILD4SU<br>90NITLILD4SU1<br>7BOAAQ040493<br>S9N-0362210-CE1<span style="font-size: small;"><br></span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">Dell</span><br></strong></span><span style="font-size: small;">Συχνά (όχι πάντα) υπάρχει η λέξη "Type" πριν τον κωδικό<strong><br><strong><span style="text-decoration: underline;">Παραδείγματα Κωδικών (Part Numbers)</span><br></strong></strong>J1KND,&nbsp;FP282,&nbsp;312-0575,&nbsp;312-0805,&nbsp;Α2990652</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">Fujitsu - Siemens</span><br></strong></span><span style="font-size: small;">Συχνά υπάρχει η φράση "Pack Id" πριν τον κωδικό<strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><br>Παραδείγματα Κωδικών (Part Numbers)</span><br></strong></strong>MCY23 ,&nbsp;N30N3, N-30N3,&nbsp;BAT-30N,&nbsp;BRP-53P,&nbsp;BAT30N3L,&nbsp;BTP-550P,&nbsp;FMVNBP186,&nbsp;FPCBP250AP,&nbsp;CP477891-01,&nbsp;</span>CGR<span style="font-size: small;">-B1840AE,&nbsp;BT.18605.001,&nbsp;HBT.0186.001,&nbsp;HBT.0186.002,&nbsp;3S4400-G1S5-04 ,&nbsp;L50-3S4400-S1S5,&nbsp;S26391-F495-L100</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">HP- Compaq</span><br></strong></span><span style="font-size: small;">Συχνά υπάρχει η φράση "Model Number"&nbsp; ή "Replace Part Number" ή "Replace with HP spare"&nbsp;πριν τον κωδικό</span><br><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part</strong></strong></span> Numbers)</span><br><span style="font-size: small;">HSTNN-LB94, HSTNN-DB10</span><br><span style="font-size: small;">593553-001, 367760-001</span><br><span style="font-size: small;">Σπάνια μπορεί να έχει και εντελώς διαφορετική μορφή, όπως για παράδειγμα:</span><br><span style="font-size: small;">GA04</span><br><span style="font-size: small;">RT09</span><br><span style="font-size: small;">PB995A</span><br><span style="font-size: small;">GA06047</span><br><span style="font-size: small;">NU090AA</span><br><span style="font-size: small;">RQ203AA</span><br><span style="font-size: small;">HP7028LH</span><br><span style="font-size: small;">NBP6A175</span><br><span style="font-size: small;">NBP6A174B1 </span><br><span style="font-size: small;">KS525AA#ABA </span><br><span style="font-size: small;">NU090AA#ABB</span><br><span style="font-size: small;">WD548AA#ABA</span><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: large;"><strong><br>Lenovo - IBM<br></strong></span></strong>Συχνά υπάρχει η φράση&nbsp; "FRU P/N"&nbsp; ή "Model Number"&nbsp; ή "ASM"&nbsp;πριν τον κωδικό<strong><br><span style="text-decoration: underline;"><strong><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part</strong></strong>&nbsp;Numbers)<br></span></strong>40Y8319<br>42T4687<br>BAHL00L6S <br>121SS080C<br>121000629, 121000630, 121SL050C</p>
<p><strong><span style="font-size: large;"><br>LG</span><br></strong>Συχνά (αλλά όχι πάντα), υπάρχει η λέξη "Type" πρίν από τον κωδικό.&nbsp;<br><span style="text-decoration: underline;"><strong><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part</strong></strong>&nbsp;Numbers)<br></span>LMBA06, CBPIL44<br>BTY-M61, BTY-M65<br>SQU-805, SQU-804<br>BA31.AV<br>LB32111B, LB32111D<br>906C5040F<br>M660BAT-6<br>366114-001 <br>HSTNN-B071, HSTNN-B071<br>6911B00116P<br>LMBA06.AEX<br>LHBA06ANON<br>957-14XXXP-103<br>LHBA06ANONE<br>SW8-3S4400-B1B1<br>3UR18650-2-T0188</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: large;">Samsung</span><br></strong><span style="font-size: small;">Συχνά (αλλά όχι πάντα), υπάρχει η λέξη "Model"&nbsp; ή η λέξη "Replace" πρίν από τον κωδικό.&nbsp;</span><br><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part</strong></strong>&nbsp;Numbers)</span><br>AA-PB2NC3B</span><br><span style="font-size: small;">AA-PB2NC3W</span><br><span style="font-size: small;">AA-PL0NC8B/E</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: large;">Sony</span><br></strong><span style="font-size: small;">Συχνά (αλλά όχι πάντα), υπάρχει η λέξη&nbsp; "Replace" πρίν από τον κωδικό.&nbsp;</span><br><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part</strong></strong>&nbsp;Numbers)</span><br>VGP-BPS22</span><br><span style="font-size: small;">VGP-BPL22</span><br><span style="font-size: small;">VGP-BP2EA </span><br><span style="font-size: small;">PCGA-BP79</span></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>Toshiba<br></strong></span><span style="font-size: small;">Συχνά (αλλά όχι πάντα), υπάρχει η λέξη "Model"&nbsp; &nbsp;πρίν από τον κωδικό.&nbsp;<strong style="font-size: 12px;"><strong><br></strong></strong></span><strong style="font-size: 12px;"><strong>Παραδείγματα Κωδικών (Part</strong></strong><span style="text-decoration-line: underline;">&nbsp;Numbers)</span><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration-line: underline;"><br></span>PA3593U-1BAS, PA3595U-1BRM<br>AP2853U-BSA<br>JO1685E-5MON<br>PABAS112, PABAS069<br>TS-A80/85H&nbsp;<br>TSB3451<br>V000055060 , V000055080, K000031910<br>L4353B.081</span></p>